spot_img
Home✅ Wordpress✅ Thủ thuật WordpressCode Ajax thay đổi giá sản phẩm có biến...

Code Ajax thay đổi giá sản phẩm có biến thể cho Woocommerce

Code Ajax thay đổi giá sản phẩm có biến thể cho Woocommerce

Bước 1: Thêm đoạn Code Ajax thay đổi giá sản phẩm vào file function.php

add_action('woocommerce_before_add_to_cart_form', 'selected_variation_price_replace_variable_price_range');
function selected_variation_price_replace_variable_price_range(){
  global $product;

  if( $product->is_type('variable') ):
  ?><style> .woocommerce-variation-price {display:none;} </style>
  <script>
  jQuery(function($) {
    var p = 'p.price'
      q = $(p).html();

    $('form.cart').on('show_variation', function( event, data ) {
      if ( data.price_html ) {
        $(p).html(data.price_html);
      }
    }).on('hide_variation', function( event ) {
      $(p).html(q);
    });
  });
  </script>
  <?php
  endif;
}

Bước 2: Xem thành quả thôi

Code Ajax thay đổi giá sản phẩm
Trước khi Code
Code Ajax thay đổi giá sản phẩm
Sau khi Code

Tạm kết

Nếu trong quá trình cài đặt bị lỗi bạn có thể comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ. Chúc các bạn thành công

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

spot_img

Bài viết liên quan