spot_img

✅ Thủ thuật Wordpress

Code Ajax thay đổi giá sản phẩm có biến thể cho Woocommerce

Code Ajax thay đổi giá sản phẩm có biến thể cho Woocommerce Bước 1: Thêm đoạn Code Ajax thay đổi giá sản phẩm vào file...

Cách tạo Widget WordPress bài viết nổi bật đơn giản

Widget là gì? Widget là một thành phần phần mềm nhỏ, thường được sử dụng để hiển thị thông tin hoặc thực hiện một chức...

Cách tạo nút Back To Top trên theme Flatsome bao đẹp

Nay mình share cho anh em code nút back to top trên theme flatsome đẹp giúp anh em đỡ phải code nhiều mà chỉ...

Chuyển mô tả nội dung xuống dưới phần sản phẩm WordPress

Khi SEO danh mục sản phẩm wordpress, nhưng phần sản phẩm lại nằm dưới phần mô tả rất bất tiện cho người dùng vì...
spot_img